Expeditionen flyttad från 26/12 till 23/12 17:30

Expeditionen är flyttad från torsdagen till måndagen i vecka 52. Expeditionen är alltså öppen måndagen den 23 december kl. 17:30-18:00 och ingen expedition den 26 december.