För mäklare

Överlåtelseavgiften är 2,5% av ett prisbasbelopp och  betalas av köparen.
Pantsättningsavgiften är 1% av ett prisbasbelopp och betalas av pantsättaren per pant.

Avgiften inkluderar vatten, värme, hushållsel, kabel TV via Tele2 och ett gruppavtal på bredband hos Tele2.

P-plats kostar 125:-/mån.
Garage kostar 300:-/mån. För nuvarande är det kö till garage.

Fastigheterna är försäkrade genom föreningens försorg. Denna försäkring täcker även bostadsrättstillägg.

Tillsyn ska bokas med föreningen innan köpare tar över bostaden.

Hissarna bytta 2016-2017. Huvuddelen av tegelsprängningen är åtgärdad. Ventilationsarbetet är klart.
Under 2021-2022 asfalterades parkeringsplatser och under 2022 målades garagen om.

Under 2023 planeras renovering av taken på föreningens tre fastigheter.

Avgiften höjdes med 3% den 1 januari 2023.