Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning fr o m 2020-05-26

Ordinarie                                                               Tel

Bo Källmark                  Ordförande                     0728897140

Christer Henriksson    Ledamot                          0721798000

Paul Jönsson                 Ledamot                          0707299258

Peter Fogwall               Ledamot                           0703539755

Vivi-Ann Walemo         Ledamot                           0735510174

Suppleanter                                                          

Conny Andersson                                                   0708124054

Eva Jonson                                                               0707711307


Är du intresserad av styrelsearbete? Kontakta valberedningen:

Nina Källmark (0705910275) och Jan-Åke Grönvall (040411675).