Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning fr o m 2022-05-24

Ordinarie                                                               Tel

Bo Källmark                  Ordförande                     0728897140

Christer Henriksson    Ledamot                          0721798000

Paul Jönsson                 Ledamot                          0707299258

Peter Fogwall               Ledamot                           0703539755

Conny Andersson        Ledamot                           0708124054

Suppleanter                                                          

Monica Persson                                                      0702181807

Bodil Roos                                                               0707146605


Är du intresserad av styrelsearbete? Kontakta valberedningen:

Nina Källmark (0705910275), Vivi-Ann Walemo (0735510174) eller Helena Palm (0705160375)