Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning fr o m 2019-05-22

Ordinarie                                                               Tel

Lars Sunding                               Ordförande      0707943297

Paul Jönsson                               Ledamot           0707299258

Per Emmertz                               Sekreterare      0704413888

Christer Henriksson                   Ledamot           0721798000

Helena Palm                                Ledamot           0705160375

Suppleanter                                                          

Susanne Lindgren                                                 0705160375

Bo Källmark                                                            040-412880


Är du intresserad av styrelsearbete? Kontakta valberedningen:

Renate Hamann (040-412914), Gun Lindbom Thornander (0705-156559) eller Nina Källmark (0705910275).