Fixaren

Personer med funktionshinder samt förtids- och ålderspensionärer boende i Lomma kommun har möjlighet att kontakta Miljan Andric på 0733-41 16 70. Fixartjänsten är en avgiftsfri service till äldre kommuninvånare med primärt syfte att förebygga fallolyckor i hemmen. Exempel på lämpliga uppdrag är tavelhängning, montering av rullgardiner, hämta eller sätta upp tillhörigheter på vind samt smörja lås och dörrar. Mer utförlig information här.