Kontakt

Expeditionstid (Sjögräsgatan 8, föreningslokalen)
Varje torsdag kl 19:00-19:30, om inget annat anslagits.
Telefon 040-632 55 35 (under expeditionstid).

Felanmälan på vardagar 07:15-15:15
Görs i första hand till vaktmästare Anders 070-3305688

Husvärdar för samtliga hus efter kl 15:15 samt helger
Christer Henriksson 040-413788
Per Emmertz 040-413888
Paul Jönsson 040-413992

Skicka ett meddelande