Expeditionen flyttad vecka 38

Expeditionen är flyttad från torsdagen till onsdagen. Expeditionen är alltså öppen onsdagen den 18 september kl. 19:00-19:30.