Årsstämma 24 maj

Eftersom Lomma kommun under rådande omständigheter inte hyr ut lokaler så har styrelsen i BRF Strandhusen beslutat att ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19. I enlighet med detta har styrelsen beslutat att avvakta med beslut som inte är obligatoriska. Inga motioner har inkommit och styrelsen har inte heller hänskjutit några frågor till stämman.

Kallelse, årsredovisningen och poströstningsformulär delas ut innan stämman till samtliga hushåll i föreningen.

Ifyllt formulär för poströstning lämnas senast 23 maj till styrelsens brevlåda Sjögräsgatan 8 alternativt skickas till:

BRF Strandhusen
Sjögräsgatan 8
234 33 Lomma

Se dokumenten här: Kallelse till årsstämman 2021,  Poströstningsblankett BRF Strandhusen