Extra stämma 27 september kl 18:30 i föreningslokalen

På grund av nya ändringar i stadgarna måste vi ha två extra stämmor och godkänna dessa ändringar.

Se kallelsen här