Ändrad expeditionstid den 11 november till 17:00 – 17:30

Expeditionstiden torsdagen den 11 november är flyttad från klockan 19:00 – 19:30  till  till klockan 17:00 till 17:30.