För mäklare

Överlåtelseavgiften är 2,5% av ett prisbasbelopp och  betalas av köparen.
Pantsättningsavgiften är 1% av ett prisbasbelopp och betalas av pantsättaren per pant.

Avgiften inkluderar va, värme, hushållsel, kabel TV via ComHem.

P-plats ingår och kostar 75:-/mån
Garage kostar 250:-/mån. För nuvarande är det kö till garage.

Fastigheterna är försäkrade genom föreningens försorg. Denna försäkring täcker även bostadsrättstillägg

Hissarna bytta 2016-2017. Inga större renoveringar planerade för nuvarande.
Avgiften sänktes januari 2018.