Årsstämma BRF Strandhusen 2022

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Strandhusen kallas härmed till ordinarie föreningsstämma. Tid: Tisdag den 24 maj 2022 kl 19.00 Lokal: Dansrotundan, Lomma    DAGORDNING Öppnande Godkännande av dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare samt av en person att jämte stämmans ordförande justera protokollet tillika rösträknare Uppgörande av förteckning över närvarande medlemmar samt fastställande av Läs mer…