Årsstämma 24 maj

Eftersom Lomma kommun under rådande omständigheter inte hyr ut lokaler så har styrelsen i BRF Strandhusen beslutat att ordinarie föreningsstämma den 24 maj 2021 ska genomföras med enbart poströstning för att minska risken för smittspridning av covid-19. I enlighet med detta har styrelsen beslutat att avvakta med beslut som inte är obligatoriska. Inga motioner har Läs mer…