Ventilationsrensning.

Ventilationssystemet kommer att rensas med start den 22/1. Det innebär att vi måste få tillgång till alla lägenheter. Mer info kommer i brevlådorna i början på nästa vecka.