Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning fr o m 2017-05-25

Ordinarie                                                               Tel

Nina Källmark                             Ordförande      040-412880

Paul Jönsson                               Ledamot           040-413992

Per Emmertz                               Ledamot           040-413888

Christer Henriksson                   Ledamot           040-413788

Gert Andersson                          Ledamot           040-410930

Suppleanter                                                          

Marianne Rosén                                                   040-410213

Jan-Åke Grönvall                                                   040-411675


Är du intresserad av styrelsearbete? Kontakta valberedningen:

Renate Hamann (040-412914) eller Gun Lindbom Thornander (040-411585).