Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning fr o m 2018-05-24

Ordinarie                                                               Tel

Nina Källmark                             Ordförande      040-412880

Paul Jönsson                               Ledamot           0707299258

Per Emmertz                               Sekreterare      040-413888

Christer Henriksson                   Ledamot           040-413788

Lars Sunding                               Ledamot           0707943297

Suppleanter                                                          

Helena Palm                                                          0705160375

Malin Wiedewilt


Är du intresserad av styrelsearbete? Kontakta valberedningen:

Renate Hamann (040-412914) eller Gun Lindbom Thornander (040-411585).