Ändrad expeditionstid torsdagen 16/11

Expeditionen har öppet torsdagen den 16/11 kl 17:00 – 17:30.