Ändrad expeditionstid torsdagen 5/10

Expeditionen har öppet torsdagen den 5/10 kl 17:00 – 17:30