Anmälan till årstämma, senast 14 maj.

För att underlätta planeringen av årsstämman önskar vi att ni lämnar in anmälan som ni fick tillsammans med årsredovisningen eller mailar senast den 14 maj. Vi startar med enklare förtäring kl 18:30. Stämman startar 19:00. Välkommen till Folkets Hus.

Ventilationsrensning.

Ventilationssystemet kommer att rensas med start den 22/1. Det innebär att vi måste få tillgång till alla lägenheter. Mer info kommer i brevlådorna i början på nästa vecka.